Home

Høstmarinøkkel

Botrychium multifidum

Höstlåsbräken
Stilk-Månerude
Ahonoidanlukko

Foto Kristin Vigander OP Sel august 2012

Foto Kristin Vigander OP Sel august 2012 Foto Kristin Vigander OP Sel august 2012
Den virtuelle flora

Sjelden, truet art

Familie

Ophioglossaceae - Ormetungefamilien

Karakteristika

Vegetativ del festet nederst på bladet, mørkegrønn og småhåret, langskaftet, tredelt og delt 2-3 ganger. Ofte finnes også et særskilt rent vegetativt blad. Sporangiedel langskaftet, oftest bred med lange grener og ofte grenet på nytt. Planten er grønn over vinteren.

Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner Marinøkkel, Fjellmarinøkkel
Utbredelse Sjelden
 
Foto Kristin Vigander OP Sel august 2012 Foto Kristin Vigander Lom juni 2018