Høyfjellskarse

Home Cardamine bellidifolia
Alpine Bitter-cress
Fjällbräsma
Fjeld-Karse
Tunturilitukka
Jöklaklukka
Foto Kristin Vigander Svalbard Adventdalen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Adventdalen juli 2013 Fra Islands flora
 

Høyfjellskarse er rødlistet nær truet (NT) 2022

Familie Brassicaceae - Korblomstfamilien
Karakteristika Langstilkete, runde blader i rosett ved basis. Flere opprette stengler fra roten. Få blomster. Små hvite blomster med kronblad litt lengre enn begerbladene.
Størrelse 2-5 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Vått snøleie, våt grus. Vanlig i fjellet nordover. Nokså utbredt over hele Svalbard, men aldri i store mengder.