Høyfjellsklokke

Home Campanula uniflora
Arctic bellflower
Fjällklocka
Enblomstret klokke
Kiirunankello
Foto Kristin Vigander HE Folldal, Råtåsjøhøi juli 2008 Foto Kristin Vigander HE Folldal, Råtåsjøhøi juli 2008 Foto Kristin Vigander HE Folldal, Råtåsjøhøi juli 2008
 

Høyfjellsklokke er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Familie Campanulaceae - klokkefamilien
Karakteristika Flerårig. Rot med tykke knuter. Grunnblad omvendt lansettformet, butte, hele og kortskaftet, stengelblad smalt lansettformet eller linjeformet. Stengel med en blomst. Krone smal og blå, litt lengre enn begerflikene, nikker under blomstringen.
Størrelse 3-20 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Rabber og berghyller i fjellet og i Arktis, på baserik grunn.
 
   
Fra Islands flora (Hørdur Kristinsson)