Home

Huldrenøkkel

Botrychium matricariifolium

Rutlåsbräken
Kamillebladet Månerude
Saunionoidanlukko

Foto Kristin Vigander Eldøya Larkollen mai 2015

Foto Kristin Vigander Eldøya Larkollen mai 2015 Foto Kristin Vigander Eldøya Larkollen mai 2015

Rødlistet, CR - kritisk truet art 2022

Familie

Ophioglossaceae - Ormetungefamilien

Karakteristika

Vegetativ del grågrønn, med tydelig skaft. Fliker innskåret med tverre ender, omtrent jevnstore, spredtstilte og utstående.Sporangiedel med korte grener.

Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner Marinøkkel, Fjellmarinøkkel
Utbredelse Sjelden
 
 
Foto Kristin Vigander Eldøya Larkollen mai 2015 Foto Kristin Vigander Eldøya Larkollen mai 2015