Home

Hvitdodre

Bertéroa incana
Hoary Alison
Foto Kristin Vigander VE Tjøme juni 2008 Foto Kristin Vigander VE Tjøme juni 2008 Foto Kristin Vigander VE Nalum juni 2008
 

Hvitdodre er en fremmed art med svært høy risiko (SE) 2022

Latinsk navn Bertero = italiensk botaniker, incana = hvitgrå
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika Stiv stengel, grenet oventil. Blad sittende, lansettformet. Hele planten hvitgrå med tettsittende hår. Blomster hvite, små, kronblad tokløvde. Skulpen kort, oval, med påsittende griffel.
Størrelse 25-60 cm. 5-6 mm lange kronblad.
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig på åpen, tørr, mager sand- eller grusjord. Veikanter, brakkmark.

Foto Kristin Vigander Nalum juni 2008