Home

Hvitfrytle

  Luzula luzuloides
White wood-rush
Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005 Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005 Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005
 

Innført med gressfrø fra 1860-80 og deretter. Kommer fra Mellom-Europa.

Hvitfrytle er en fremmed art med potensielt høy risiko (PH) 2022

Latinsk navn  
Familie Sivfamilien
Karakteristika Grisne tuer med korte jordstengler. Blad lysegrønne, mykhåret, 3-6 mm brede, står grønne om vinteren. Strå stive og opprette med lange blad. Kvast 2-3 ganger grenet med små hoder med 2-10 blomster. Blomsterblad spisse, nesten hvite, 2.5-3.5 mm lange. Kapsel blankt kastanjebrun. Frø uten tydelig vedheng. (Kilde Lid-Lid).
Utbredelse og voksested Åpen skog, parker, veikanter, jernbaner. Eidsvoll, Grue, Lillehammer, Tinn, Bygland. Sjelden i kyststrøk fra Halden og Moss og Oslo til Mandal, og fra Stavanger til Moss og Bergen.
 
Foto Kristin Vigander Bygdø juni 2005 Foto Tove Hafnor Dahl Østre Halsen kirke Foto Kristin Vigander Como Italia april 2011
 
 
Foto Kristin Vigander Como Italia april 2011 Foto Kristin Vigander Como Italia april 2011