Home

Hvit gåseblom

Anthemis arvensis
Corn Chamomille
Åkerkulla
Ager-Gåseurt
Peltosauramo
Hvítt gæsablóm
Foto Norman Hagen ØF Skiptvet juli 2011 Foto Norman Hagen ØF Skiptvet juli 2011 Foto Norman Hagen BU Eikeren sep 2004

Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Asteraceae - Kurvblomstfamilien
Karakteristika Blad 1-3 ganger fj'ærdelt, snaue eller litt håret. Kurv 2-4 cm bred, med gullgule kantkroner.
Andre som ligner  
Voksested og utbredelse Slåtteeng, veikanter, åker. Spredd i lavlandet på Østlandet og Vestlandet.
 
   
Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013