Home

Hvitkurle

Pseudorchis albida (Leucorchis albida)
Small-white orchid
Foto Kristin Vigander Å i Lofoten juli 2006 Foto Kristin Vigander Å i Lofoten juli 2006 Foto Kristin Vigander Å i Lofoten juli 2006

Hvitkurle er rødlistet som sårbar (VU) 2022

Latinsk navn
Familie Orkidefamilien
Karakteristika Blad rent grønne, butte, bredest mot spissen.Aks tett, 3-6 cm. Blomster små, hvite, halvt lukkede, med kort, klubbeformet spore. Svak duft.
Størrelse 15-30 cm
Utbredelse Stadig sjeldnere sørpå på tørr, mager eng.
Andre som ligner Fjellhvitkurle

Fra Knut Fægri Norges Planter:

"Vi har endel orkideer med små, hvitgule til grønngule blomster. Hvitkurle skiller seg fra de andre ved to karaktertrekk: Leppen vender nedover, og den har en honningspore, selv om den er kort. Honningblomst og knerot mangler honningsporen, hos myggblomst, knottblomst og fettblad vender leppen opover. Så er det bare den lille, uhyre sjeldne sibirnattfiolen igjen: den har bare ett blad på stengelen, hvitkurle har flere.

Tidligere ble hvitkurle slått sammen med brudespore, og det var nok den Sigrid Undset tenkte på da hun kalte en av sine bøker 'Gymnadenia'. Det er nå forresten bedre klang i det ordet enn i Leucorchis. Og forøvrig er hvitkurle slett ikke så vanskelig å få til å trives i lavlandet som boken gir inntrykk av. Hos oss finnes den ofte i lavlandet, selv langt ute på Jæren vokser den. Den trives best i litt tørre, faste engbakker, og skal helst ha litt kalk i jorden.

Orkideer som vokser i fjellet, har ofte måttet gi avkall på de utspekulerte bestøvningsmekanismene som deres slektninger i varmere strøk betjener seg av. Dersom det ikke kommer insekter til, faller polliniene i stykker, og blomstene kan bestøve seg selv. Slik også hos hvitkurle."

   
Foto Kristin Vigander Å i Lofoten juli 2006