Home

Hvitlyng (bladlyng)

  Andromeda polyfolia
Bog-rosemary
Foto: Kristin Vigander Jarseng juli 2006 Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 2005 Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 2005
  Giftig.
Latinsk navn Andromeda (Kassiopeias datter, ble lenket til en klippe for å slukes av et sjøuhyre, men Persevs kom det i forkjøpet). Sammenligningen skal være den vakre blomsten som vokser i myr og sump mellom padder og annen uhumskhet.
Familie Lyngfamilien
Karakteristika Glatt dvergbusk med bueformete, oppstigende grener og vintergrønne, smalt lansettformete blad med innrullet kant, oversiden mørkegrønn, undersiden grå til blågrønn. Få blomster i skjermlignende blomsterstand, rød blomsterstilk. Rosa, nikkende blomster med kuleformet krone, 5-tannet. De 10 pollenbærerne er helt innesluttet i kronen. Giftig.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner  
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015