Home

Hvitpestrot

  Petasites albus
Foto Kristin Vigander AK Himdalen april 2010 Foto Kristin Vigander AK Himdalen april 2010 Foto Kristin Vigander AK Himdalen mai 2010
  Den virtuelle flora

Rødlistet NT

Latinsk navn petasos = bredbremmet hatt, refererer til de svære bladene. Albus = hvit
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika Vårstengel hvit, med korte, gulgrønne, filthårete skjellblad, Sommerblad 10-15 cm lange og 15-25 cm tynne, nesten runde, kvasstannete, hvitlodne på undersiden.
Størrelse 15-40 cm
Utbredelse Østlandet fra Oslo til Vang i Hedmark, samt spredte steder i kyststrøk nord til Frosta i Trøndelag.
Andre som ligner  
 
Foto: Knut Pettersen Kristiansand april 2005    
 
   
Foto Kristin Vigander AA Søgne (avblomstret)