Home

Hvitpestrot

  Petasites albus
Foto Kristin Vigander AK Himdalen april 2010 Foto Kristin Vigander AK Himdalen april 2010 Foto Kristin Vigander AK Himdalen mai 2010
 

Rødlistet NT

Latinsk navn petasos = bredbremmet hatt, refererer til de svære bladene. Albus = hvit
Familie Korgplantefamilien
Karakteristika Vårstengel hvit, med korte, gulgrønne, filthårete skjellblad, Sommerblad 10-15 cm lange og 15-25 cm tynne, nesten runde, kvasstannete, hvitlodne på undersiden.
Størrelse 15-40 cm
Utbredelse Østlandet fra Oslo til Vang i Hedmark, samt spredte steder i kyststrøk nord til Frosta i Trøndelag.
Andre som ligner  
 
Foto: Knut Pettersen Kristiansand april 2005    
 
   
Foto Kristin Vigander AA Søgne (avblomstret)