Home

Hvitrot

  Laserpitium latifolium


Foldfrø
Spenört
Karvasputki

Foto Kristin Vigander Sverige ØstGøtland Älvarum juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige ØstGøtland Älvarum juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige ØstGøtland Älvarum juli 2013
 

Hvitrot er rødlistet som sårbar (VU) 2022

Latinsk navn  
Familie

Apiaceae - skjermplantefamilien

Karakteristika

Flerårig. Rothals med brune trevler av gamle bladskaft. Stengel trinn og snau. Blad store og blågrønne, to ganger finnet med eggformet småblad som er 4-5 cm brede og ofte noe hjerteformet ved grunnen. Skjerm stor med storsveip og småsveip. Kronblad hvite . Frukt 5-10 mm lang

   
Andre som ligner  
Utbredelse Kalkfuruskog og skogkanter, bare på baserik grunn. Sørøstlig. Sjelden
   
 
Foto Kristin Mule Varde oktober 2004 Foto Kristin Mule Varde oktober 2004 Foto Kristin Vigander Brevik mai 2005