Home

Hvitstarr

  Carex bicolor
Bicoloured sedge
Brokstarr
Tofarvet Star
Foto Kristin Vigander Hjerkinn juli 2008 Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen august 2012 Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen august 2012

  Den virtuelle flora
GRUPPE 4 SEKSJON BICOLORES
Latinsk navn  
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika Små tuer. Liten og myk med flate, blågrønne blad, 1-3 mm brede og slakke, bøyde strå så akssamlingen tilslutt ligger på bakken. Akssamling av 2-4 eggformete aks, det nederste skaftet. Toppaks med hannblomster nederst eller av og til et rent hannaks. Dekkskjell korte og svartbrune med grønn nerve, butte.
Utbredelse og voksested På sand og grus på elve- og bekkekanter, overrislete berghyller, snørasspor, grusete snøleie og rikmyr i fjellet.
 
Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen august 2012 Foto Kristin Vigander OP Grimsdalen august 2012 Fra Islands flora