Home

Isbjørnstarr

Carex ursina

Björnstarr
Bjørne-Star

Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013
  Seksjon GLAREOSAE
Latinsk navn  
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika Små tette tuer. Blad renneformet, 0,1-1 mm brede, grønne, omtrent like lange som stråene. Strå rette eller litt bøyd, glatte. Aks enkeltvis, nesten kulerunde, 4-6 mm lange. To aks står sjeldent tett sammen. Hannblomster nederst i akset. Dekkskjell rødbrune og butte, litt kortere enn fruktgjemmet. (Kilde: Lids flora)
Størrelse 2-5 cm
Andre som ligner
Voksested og utbredelse Strandeng og leirstrand. Nokså vanlig i fjordstrøk på Spitsbergen.