Home

Italiaraigras

  Lolium multiflorum
Italian rye-grass
   
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006    
 

Italiaraigras er en fremmed art vurdert med lav risiko (LO) 2022

Latinsk navn  
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Ett- til kortlevd flerårig. Grisne tuer eller matter. Blad tynne og lysegrønne, blanke under, med åpne slirer og med øyne. Slirehinne 2-4 mm lang. Strå knebøyde, rue øverst av småpigger som vender nedover. Småaks ikke innsenket i midtaksen, 10-20 mm langt, oftest med minst 10 blomster. Ytteragn 7-nervet, Inneragn oftest med 8-15 mm lang snerpe.
Størrelse  
Andre som ligner Raigras
Voksested og utbredelse Innført og spredd som forgras i nyere tid, går oftest ut nokså raskt, men av og til bufast. Kunsteng, veikanter og skrotemark. Spredd i lavlandet og kyststrøk nord til Trøndelag, tilfeldig i innlandet og videre nordover til Tromsø.