Home

Jøkelarve

  Sagina nivalis
Snow pearlwort
Dværg-Narv
Sne-Firling
Lumihaarikko
Snækrækill
Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013 Foto Anders Often Trontoppen august 2006
 

Jøkelarve er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn  
Familie Carophyllaceae - nellikfamilien
Karakteristika

Flerårig. Mørkegrønn. En stor midtrosett med nedliggende, knudrete grener som ikke slår røtter. Blomster 4-(5)-tallige. Kronblad kortere enn de 1.5-2 mm lange begerbladene. Oftest 8 pollenbærere.

Størrelse 1-3 cm
Forvekslingsarter Stuttsmåarve
Voksested og utbredelse Snøleie og åpen grus i fjellet, åpen grus i tundra, mest på baserik grunn. Svalbard: Utbredt og ganske vanlig