Home

Jøkulstarr

Carex rufina
Red Sedge

 
     
Fra Islands flora    
Den virtuelle flora
Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse og voksested