Home

Jøkelstarr

Carex rufina
Red Sedge

 
     
Fra Islands flora    

Jøkelstarr er rødlistet som sårbar (VU) 2022

Funnsted
Dato
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse og voksested