Home

Junkerbregne

Polystichum braunii
Foto Kristin Vigander Dalen august 2007 Foto Kristin Vigander Dalen august 2007 Foto Kristin Vigander Dalen august 2007
 
Latinsk navn Braunii etter den tyske botaniker Alexander Braun
Familie Dryopteridaceae - Stortelgfamilien
Karakteristika Blad oftest vintergrønne, to ganger finnet, friskt grønne, lodne og myke. Innerste småfinne på oversiden av hovedfinnene ikke stort lengre enn de andre. Slør faller nokså tidlig av.
Størrelse 40-100 cm
Andre som ligner Falkbregne, taggbregne
Utbredelse Løv- og barskog, rasmark og berg, mest på baserik grunn.
 
Foto Kristin Vigander Dalen august 2007 Foto Kristin Vigander Dalen august 2007