Home

Kalkbleikvier

Salix hastata ssp. vegeta
Foto Kristin Vigander NO Fauske juli 2008 Foto Kristin Vigander NO Fauske juli 2008 Foto Kristin Vigander NO Fauske juli 2008

Den virtuelle flora
Kalkbleikvier er en underart av bleikvier

Latinsk navn
Familie Salicaceae - vierfamilen
Karakteristika Busk. Årskvister krushåret ( noen ganger snaue), rødbrune. Store hjerteformete øreblad.Blad matt grågrønne oppå, matt blekgrønne under. Tydelig nervenett. Ofte litt rødkantet i spissen, kantene og på nervene. Ofte små krushår på midtnerven og på oversiden av bladskaftet. Blomstrer samtidig med eller litt etter løvsprett. Aks med tydelige blad på skaftet. Midtaksen i blomsterstanden tetthåret. Dekkskjell rødbrune med lange, hvite krusete hår slik at akset er hvitloddent i starten.
Størrelse  
Andre som ligner Bleikvier.
Utbredelse Fuktig baserik grunn, i Norge først og fremst funnet på sanddyner på skjellstrand.