Kalkkarse

Home Hornungia petraea
Hutchinsia
Foto Kristin Vigander ØF Asmaløy april 2009 Foto Kristin Vigander ØF Asmaløy april 2009 Foto Kristin Vigander ØF Asmaløy april 2009
Den virtuelle flora

Sjelden og rødlistet

Latinsk navn Hornungia fra den tyske apotekaren Ernst Gottfried Hornung. petraea betyr 'klippe', og kommer av at den ofte vokser på stengrunn.
Familie Brassicaceae - Korsblomstfamilien
Karakteristika

Ettårig, spinkel rosettplante med små stengelblad. Grunnblad fjærdelte, med små avlange og tilspissete fliker. Stentel oftest grenet, rødfarget, med korte stjernehår. Kronblad hvite, ca 1 mm lange. Skulpe elliptisk-eggformet, 2-2.5 mm lang, skillevegg på tvers med 1-2 frø i hvert rom.

Størrelse 3-10 cm
Andre som ligner
Utbredelse På skjellsandbanker, baserik grunn. Sjelden - noen få steder i Østfold - Hvaler og Fredrikstad.
   
Foto Kristin Vigander ØF Asmaløy april 2009