Home

Kalmusrot

  Acorus calamus
Sweet-flag
Foto Kristin Vigander Jarseng august 2005 Foto Kristin Vigander Jarseng august 2005
Foto Kristin Vigander Jarseng august 2005
  Setter ikke frukt i Norden, bare hunnplanter. Karakteristisk aromatisk duft.

Kalmusrot er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn  
Familie Kalmusrotfamilien (Tidligere Myrkonglefamilien)
Karakteristika

Blad ca 2 cm brede, den ene kanten med bølger. Stengel lik bladene, med 6-8 cm lang svakt bøyd kolbe. Hylster bladformet. Ofte ikke blomstrende.

Størrelse 60-150 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Innført. Naturalisert i grunt næringsrikt vann.
 
Foto Kristin Vigander Jarseng august 2005