Home

Kamtusenblad

  Myriophyllum sibiricum
Chickweed Willowherb
Foto Kristin Vigander NO Sørfold juli 2007 Foto Kristin Vigander NO Sørfold juli 2007 Foto Kristin Vigander NO Sørfold juli 2007
Latinsk navn  
Familie Haloragaceae - tusenbladfamilien
Karakteristika

Flerårig vannplante. Lang stengel med kransstilte blad som er fint fjærdelte. Har tydelige turioner som blir sittende igjen ved grunnen av utvoksne skudd. Stengel tykk og lys med 2-3 cm lange ledd, ofte lengre enn bladene. Bladfliker motsatte, ofte noe rødfarget, 4-10 på hver side - Bladene faller ikke penselformet sammen når man tar opp planten.

Størrelse 2-100 cm
Andre som ligner Akstusenblad
Utbredelse Næringsrikt, ofte grunt vann, ned til 2 m dyp.