Home

Kanelrose

Rosa majalis
Foto Kristin Vigander Ekeberg mars 2019 Foto Kristin Vigander Ekeberg mars 2019 Foto Kristin Vigander Kalvøya mai 2019

Den virtuelle flora

Latinsk navn
Familie Rosaceae - Rosefamilien
Karakteristika
Vår villeste rose :)
Lange småblad og lita, kulerund nype.
Og dessuten skiller den seg fra alle de andre rosene våre ved å ha krypende jordstengel og sende opp stenglene en og en - de andre har ikke krypende jordstengel, og stenglene kommer opp fra samme sted.
Og kanelrose er også lett å kjenne på at nedre del av stammen er helt dekt med en "skjeggstubb" av lange, tynne, myke torner - mens de ytterste kvistene er blanke og helt uten torner.
(Jan Wesenberg)
Størrelse  
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander Kalvøya mai 2019 Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019 Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019
 
 
Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019 Foto Kristin Vigander Kalvøya juni 2020