Home

Kansassøtvier

  Solanum rostratum
Buffalobur nightshade
Foto Kristin Vigander Øra september 2006 Foto Kristin Vigander Øra september 2006 Foto Kristin Vigander Øra september 2006
Latinsk navn  
Familie Solanaceae - Søtvierfamilien
Karakteristika Ettårig. Stengler og bladundersider har smale, gule torner uten kjertelhår. Blad fjørdelte med avrundete fliker, korthåret. Krone gul, 2-4 cm bred. Beger med lange torner, vokser sammen rundt bæret.
Størrelse 20-60 cm