Home

Kansassøtvier

  Solanum rostratum
Buffalobur nightshade
Foto Kristin Vigander Øra september 2006 Foto Kristin Vigander Øra september 2006 Foto Kristin Vigander Øra september 2006
 

Kansassøtvier er en fremmed art som ikke er risikovurdert (NR) 2022

Latinsk navn  
Familie Solanaceae - Søtvierfamilien
Karakteristika Ettårig. Stengler og bladundersider har smale, gule torner uten kjertelhår. Blad fjørdelte med avrundete fliker, korthåret. Krone gul, 2-4 cm bred. Beger med lange torner, vokser sammen rundt bæret.
Størrelse 20-60 cm