Home

Kantkonvall

  Polygonatum odoratum
Angular Solomon's-seal
Foto Kristin Vigander Lysaker mai 2006 Foto Kristin Vigander Såstein juni 2003 Foto Kristin Vigander Såstein juni 2003
   
Latinsk navn odoratum = velluktende
Familie Konvallfamilien
Karakteristika Stengel buet, kantete, med ringformet bladarr nede. Blad tykke, opprette. Blomster øverst enkeltvis, nddover gjerne i par. 18-22 mm lange, med snaue støvtråder. Vaniljeduft.
Størrelse 15-45 cm
Andre som ligner Storkonvall
Utbredelse  
Foto Kristin Vigander Langøya juni 2007 Foto Kristin Vigander Hovedøya september 2005 Foto Kristin Vigander Kalvøya juni 2018