Home

Kantlyng

  Cassiope tetragona

Kantljung
Kantlyng
Liekovarpio
Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013
Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013
 

Kantlyng er på rødlisten som sårbar (VU) på Fastlands-Norge 2022

Latinsk navn  
Familie Ericaceae - lyngfamilien
Karakteristika

Opprett tettgrenet og mørkegrønn dvergbusk. Blad motsatt, tettstilte i fire rekker på grenene, butt skjellformet. Blomster sitter litt nedenfor skuddspissene. Blomsterskaft og pollentråder snaue. Beger grønt eller rødfarget. Krone hvit, krukkeformet

Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Hei og tidlig snøleie, på baserik grunn i Skandinavia, ikke basekrevende i Arktis. Nordlig fjellplante.
 
Foto Kristin Vigander Svalbard Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander TR Kåfjorddalen aug 2009
(avblomstret)
Foto Kristin Vigander TR Kåfjorddalen aug 2009
 
 
Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015 Foto Kristin Vigander TR Skibotndalen august 2015