Home

Kantmjølke

  Epilobium tetragonum
Square-stalked Willowherb
Foto Kristin Vigander ØF Øra september 2005 Foto Kristin Vigander ØF Øra september 2005 Foto Kristin Vigander ØF Øra september 2005
 

Kantmjølke er en fremmed art vurdert med lav risiko (LO) 2022

Latinsk navn  
Familie Onagraceae - mjølkefamilien
Karakteristika

Overvintrer med rosetter. Stengel grenet, med tiltrykte hår (uten kjertelhår) og med fire ruhårete kanter. Blad blanke, kvasstannete, sittende og med små vingekanter nedover stengelen, midtnerve snau på undersiden. Med tiltrykte grå hår i blomsterstanden. Begerblad uten kjertler. Kronblad 4-7 mm, rosa.

Størrelse 30-80 cm
Andre som ligner Gråmjølke
Utbredelse Trolig innført, bofast. Fuktig eng, skrotemark. ØF Fredrikstad fra 1964, Sarpsborg fra 1961. VF Sande