Home

Kaprifol

  Lonicera caprifolium
Honeysuckle
Foto Kristin Vigander Bygdø mai 2005 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 05 Foto Kristin Vigander Bygdø mai 05
  Innført som prydbusk, nå og da noe naturalisert.

Fremmed art vurdert med lav risiko (LO) 2022

Latinsk navn  
Familie Caprifoiaceae - Kaprifolfamilien
Karakteristika

Klengebusk.Blad bredt elliptiske, snaue. Blomster i hodet i grentoppene, to sammenvokste blad rett under hodet. Krone monosymmetrisk, hvitgul eller noe rødfarget, 3-5 mm lang. Bær røde eller gulrøde.

Størrelse 2-4 m
Andre som ligner  
Utbredelse  
 
  Foto Kristin Vigander Eldøya, Larkollen mai 2015 Foto Kristin Vigander Brønnøya juni 2016