Home

Kastanjesiv

Juncus castaneus
Chestnut rush
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012 Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012
 
Latinsk navn  
Familie Juncaceae - sivfamilien
Karakteristika Flerårig. Små matter med lange, lyse, krypende jordstengler. Strå grovt og stivt med renneformede blad på nedre del. Ett eller noen ganger 2-3 hoder over hverandre, under det nederste et grønt opprett støtteblad. Hod med 3-10 blomster. Blomsterblad brunsvarte, de indre butte, de ytre spisse. Kapsel blankt kastanjebrun, spiss.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse Myr og fuktig hei, elve- og bekkekanter, på baserik grunn.
 
   
Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012