Home

Kastanjesiv

Juncus castaneus
Chestnut rush
Foto Norman Hagen Lom aug 2004 Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012 Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Juncaceae - sivfamilien
Karakteristika Flerårig. Små matter med lange, lyse, krypende jordstengler. Strå grovt og stivt med renneformede blad på nedre del. Ett eller noen ganger 2-3 hoder over hverandre, under det nederste et grønt opprett støtteblad. Hod med 3-10 blomster. Blomsterblad brunsvarte, de indre butte, de ytre spisse. Kapsel blankt kastanjebrun, spiss.
Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse Myr og fuktig hei, elve- og bekkekanter, på baserik grunn.
 
   
Foto Kristin Vigander TE Rauland august 2012