Home

Kildegras

  Catabrosa aquatica
Whorl-grass
 
Fra Islands flora
 
 

Kildegras er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn  
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika

 

Størrelse  
Andre som ligner  
Utbredelse