Home

Kildemarikåpe

  Alchemilla glomerulans
Foto Kristin Vigander NO Sjønstå Fauske juli 2008
Bestemt av Mats Nettelbladt
Foto Kristin Vigander NO Sjønstå Fauske juli 2008 Foto Kristin Vigander NO Sjønstå Fauske juli 2008
   
Latinsk navn  
Familie Rosaceae- rosefamilien
Karakteristika

Liggende hår på bladskaft og på stengelen helt opp på grenene i blomsterstanden. Blad store, gulgrønne eller litt blågrønne, nesten sirkelrunde i omkrets, med smal åpning ved bladskaftet. Utpå sommeren får bladene rød rand langs kanten, oversiden ofte tett besatt med liggende hår. Ca 9 bladlapper, korte og bred med mange (ca 15-19) grove, butte tenner på midtlappen. Blomster gulgrønne, i tett nøste.

Størrelse 15-40 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Høystaudeskog, bekkekanter, engsnøleie, setervoll, veikanter. Vanlig i fjellet i hele landet.
 
 
Foto Kristin Vigander NO Sjønstå Fauske juli 2008 Foto Kristin Vigander NO Sjønstå Fauske juli 2008