Home

Kjempebjørnekjeks

  Heracleum mantegazzianum
Giant Hogweed
Foto Kristin Vigander VF Undrumsdal juli 2003    
Faktaark fra Artsdatabanken
  Plantesaften kan forårsake hudskader.
Den virtuelle flora
Latinsk navn Oppkalt etter Heracles på grunn av sin kraftige vekst (ifølge Fægri). En annen forklaring er at navnet hedrer den greske legen Heraklides (450 f.Kr) og var et plantenavn hos Teofrastos (300 f.Kr). Artsnavnet mantegazzianum er etter den italienske etnografen Paolo Mantegazzi (1831-1910).
Familie

Skjermplantefamilien

Karakteristika

Stivt håret, høyvokst plante med brede, hårete blad, 2 ganger flikete. Oppblåste bladslirer, flattrykt frukt. 2-flerårig. Stengel 2-10 cm tykk med meterlange grunnblad. Skjerm 50 cm bred med 50-150 stråler.

Størrelse 150-300 cm
Andre som ligner  
Utbredelse  
 
   
Foto Ivar Holtan N for Jarlsborgveien