Home

Kjempehøymol

  Rumex hydrolapathum
Water dock
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Hvaler juni 2007 Foto Kristin Vigander Hvaler juni 2007

Kjempehøymol er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn
Familie Polygonaceae - slireknefamilien
Karakteristika Flerårig. Blad store, lansettformet, smalner mot grunnen. Topp lang og tett. Fruktskaft med et utydelig ledd nedenfor midten. Fruktdekkblad 5-8 mm lange, trekantet, med hel kant eller oftest med må tenner, 1-3 av dem med stort, smalt korn.
Størrelse 100-200 cm
Andre som ligner
Utbredelse Næringsrik sump. Innført som ballast og som ugras i Fredrikstad og Oslo 1892.