Home

Kjempepiggknopp

Sparganium erectum
Branched bur-reed
Foto Kristin Vigander ØF Fredrikstad september s005

Foto Kristin Vigander TE Grobstocktjern, Skien
August 2005

Foto Tove Hafnor Dahl AA Skottjern juni 2008
 
Latinsk navn
Familie Sparganiceae - piggknoppfamilien
Karakteristika Stengel grov og opprett. Blad trekantet i tverrsnitt med skarp kjøl, stivt opprette, når mye høyere enn blomsterstanden. Tett akssamling av oftest 1-2 hannaks og 3-5 brungrå hunnaks. Pollentråd ca 3 mm. Pollenknapp ca 1 mm. Frukt liten og smal, mørkt grågrønn, innsnørt på midten, med kort nebb.
Størrelse 50-150 cm
Andre som ligner
Utbredelse Grøfter og grunt vann, næringskrevende.
 
Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009 Foto Tove Hafnor Dahl august 2010 Foto Tove Hafnor Dahl august 2010