Home

Kjempepiggknopp

Sparganium erectum
Branched bur-reed
Foto Kristin Vigander ØF Fredrikstad september s005

Foto Kristin Vigander TE Grobstocktjern, Skien
August 2005

Foto Tove Hafnor Dahl AA Skottjern juni 2008
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Sparganiceae - piggknoppfamilien
Karakteristika Stengel grov og opprett. Blad trekantet i tverrsnitt med skarp kjøl, stivt opprette, når mye høyere enn blomsterstanden. Tett akssamling av oftest 1-2 hannaks og 3-5 brungrå hunnaks. Pollentråd ca 3 mm. Pollenknapp ca 1 mm. Frukt liten og smal, mørkt grågrønn, innsnørt på midten, med kort nebb.
Størrelse 50-150 cm
Andre som ligner
Utbredelse Grøfter og grunt vann, næringskrevende.
 
Foto Kristin Vigander Hvasser august 2009 Foto Tove Hafnor Dahl august 2010 Foto Tove Hafnor Dahl august 2010