Home

Kjempesøtgress

  Glyceria maxima
Reed sweet-grass
Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 oto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Tette, ofte svært store matter med krypende jordstengler. Strå grove, mannshøye. Blad stive, lysegrønne, 8-20 mm brede. Slirehinne 2-3 mm lang. Topp rikblomstret, brungrønn. Midtre del med 4-10 deler i hver krans, grener rue. Småaks små og eggformet, 6-8 mm lange. Pollenknapp fiolett.
Størrelse 100-250 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Innført som forplante på 1800-tallet. Naturalisert i sump, vasskanter og på grunt, næringsrikt vann, også i grøfter og i kanten av våt kultureng.
 
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014