Home

Kjempesøtgras

  Glyceria maxima
Reed sweet-grass
Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 oto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012

Kjempesøtgras er en fremmed art med høy risiko (HI) 2022

Latinsk navn
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Tette, ofte svært store matter med krypende jordstengler. Strå grove, mannshøye. Blad stive, lysegrønne, 8-20 mm brede. Slirehinne 2-3 mm lang. Topp rikblomstret, brungrønn. Midtre del med 4-10 deler i hver krans, grener rue. Småaks små og eggformet, 6-8 mm lange. Pollenknapp fiolett.
Størrelse 100-250 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Innført som forplante på 1800-tallet. Naturalisert i sump, vasskanter og på grunt, næringsrikt vann, også i grøfter og i kanten av våt kultureng.
 
 
Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014 Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014