Home

Kjempesvingel

  Schedonorus giganteus
Giant fescue
Foto Kristin Vigander AK Asker (Semsvann) aug 2008 Foto Kristin Vigander AK Asker (Semsvann) aug 2008 Foto Kristin Vigander AK Asker (Semsvann) aug 2008
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Poaceae - gressfamilien
Karakteristika Vokser i små tuer. Strå slakke med brune slierer og purpurfargete øvre leddknuter. Blad tynne, blankt mørkegrønne, 6-18 mm brede, med spisse ører som går rundt stengelen som klør. Slirehinne 1.5-2.5 mm lang. Topp stor og slakk med lange grener. Småals smale, 8-13 mm lange, mangeblomstret. Brodd 10-18 mm, dobbelt så lang som resten av inneragnene, tynn og oftest noe bøyd eller krøllet.
Størrelse 50-150 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Edelløvskog og rasmark, leirgrunn, bare på baserik eller næringsrik grunn.
 
Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012 Foto Kristin Vigander BU Linnesstranda juli 2012
 
Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013