Home

Kjempeturt

Cicerbita macrophylla
Common blue-sow-thistle
Foto Kristin Vigander OS Bygdø august 2009 Foto Kristin Vigander OS Bygdø august 2009 Foto Kristin Vigander OS Bygdø august 2009
  Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Asteraceae - kurvblomstfamilien
Karakteristika Blad lappet. Grunnen på stengelbladet går rundt stengelen. Lange underjordsrenninger. Stengel kjertelhåret øverst, fiolett. Nedre blad tynne og flikete med stor endeflik som er nesten hjerteformet og 1-2 par korte butte endefliker. Kurver i bred halvskjerm. Kroner blekt fiolette.
Størrelse 100-150 cm
Andre som ligner Turt
Utbredelse Innført (prydplante), naturalisert i næringsrik skog.

Foto Kristin Vigander OS Bygdø august 2009