Home

Kjempeturt

Cicerbita macrophylla
Common blue-sow-thistle
Foto Kristin Vigander OS Bygdø august 2009 Foto Kristin Vigander OS Bygdø august 2009 Foto Kristin Vigander OS Bygdø august 2009
 

Kjempeturt er en fremmed art med lav risiko (LO) 2022

Latinsk navn
Familie Asteraceae - kurvblomstfamilien
Karakteristika Blad lappet. Grunnen på stengelbladet går rundt stengelen. Lange underjordsrenninger. Stengel kjertelhåret øverst, fiolett. Nedre blad tynne og flikete med stor endeflik som er nesten hjerteformet og 1-2 par korte butte endefliker. Kurver i bred halvskjerm. Kroner blekt fiolette.
Størrelse 100-150 cm
Andre som ligner Turt
Utbredelse Innført (prydplante), naturalisert i næringsrik skog.

Foto Kristin Vigander OS Bygdø august 2009