Home

Kjevlestarr

  Carex diandra
Lesser tussock-sedge
Foto Kristin Vigander TE Skien Ramsåstjern juni 11 Foto Kristin Vigander TE Skien Ramsåstjern juni 11 Foto Kristin Vigander TE Skien Ramsåstjern juni 11
  Den virtuelle floraen
GRUPPE 2 SEKSJON HELEOGLOCIN
Latinsk navn  
Familie Cyperaceae - Starrfamilien
Karakteristika Matter. Røtter uten filthår. Nedre slirer gråbrune til mørkebrune, hele, noe blanke. Blad grågrønne, 1-2 mm brede. Strå tynne og utbøyde, runde nederst, litt rue øverst. Akssamling 2-4 cm lang, avlang og tett. 5-10 sittende aks, av og til forgrenet nederst. Hannblomster øverst i akset. Dekkskjell blekbrune og bredt hinnekantet. Fruktgjemme 2,5-3 mm langt, blankt brunt, med nerver bare ved grunnen.
Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Fastmatte og mykmattei myr, tjernkanter, mest baserik grunn. Noe østlig.