Home

Kjevlestarr

  Carex diandra
Lesser tussock-sedge
Foto Kristin Vigander TE Skien Ramsåstjern juni 11 Foto Kristin Vigander TE Skien Ramsåstjern juni 11 Foto Kristin Vigander TE Skien Ramsåstjern juni 11
 

Kjevlestarr er rødlistet som nær truet (NT) 2022

GRUPPE 2 SEKSJON HELEOGLOCIN
Latinsk navn  
Familie Cyperaceae - Starrfamilien
Karakteristika Matter. Røtter uten filthår. Nedre slirer gråbrune til mørkebrune, hele, noe blanke. Blad grågrønne, 1-2 mm brede. Strå tynne og utbøyde, runde nederst, litt rue øverst. Akssamling 2-4 cm lang, avlang og tett. 5-10 sittende aks, av og til forgrenet nederst. Hannblomster øverst i akset. Dekkskjell blekbrune og bredt hinnekantet. Fruktgjemme 2,5-3 mm langt, blankt brunt, med nerver bare ved grunnen.
Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Fastmatte og mykmattei myr, tjernkanter, mest baserik grunn. Noe østlig.