Home

Klåved

Myricaria germanica
Foto Kristin Vigander Hjerkinn juli 2008 Foto Kristin Vigander Hjerkinn juli 2008
Foto Svein Hjelmeset Lærdal.
 
Latinsk navn Myricaria germanica
Familie Tamaricaceae - tamariskfamilien
Karakteristika

Busk med mange opprette grener med grå bark. Blad små, linjeformete og butte, blågrønne. Klaser lange og toppstilte, med rosa, radiærsymmetriske 5-tallsblomster. Beger og krone jevnlange. Kapsel kjegleformet, enrommet, av 3 fruktblad.

Størrelse 0.5-2 m
Andre som ligner
Utbredelse Sjelden, på sand- eller grusjord. Sjø- og elvestrender. Sørpå også i grustak.
Vissen Foto Kristin Vigander Rognan juli 2005 Foto Svein Hjelmeset Lærdal
Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotndalen aug 2015 Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotndalen aug 2015 Foto Kristin Vigander TR Lullahytta Skibotndalen aug 2015
   
Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016