Kristins flora

Klokkelyng

  Erica tetralix
Cross-leaved heath
Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Norman Hagen
   
Latinsk navn Ereike var en poselyng allerede i det klassiske Hellas.
Familie Lyngfamilien
Karakteristika Hele planten er kjertelhåret, begerbladene er dessuten ullhåret. 4 blad i hver krans. Krone rosa og oppblåst. Pollenknapper med smale horn. Kapsel håret.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner Røslyng
Utbredelse Kan gå både et stykke inn i landet, og opp i fjellet. Den er en myrplante, og spiller en vesentlig rolle i den meget fuktige lyngheien eller helt ute på myrene. Til 1000 m i Stranda (Møre og Romsdal).
Foto: Norman Hagen Foto Kristin Vigander Lista juni 2006 Foto Kristin Vigander Fyresdal september 2007
 
Foto Kristin Vigander, Lykling Bømlo juni 2017 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark aug 2019 Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark aug 2019