Kristins flora

Klokkesøte

  Gentiana pneumonanthe
Marsh gentian
Foto Jan Ove Aase Egersund august 2010 Foto Jan Ove Aase Egersund august 2010 Foto Jan Ove Aase Egersund august 2010
 

 

Planten er rødlistet VU (sårbar). I tilbakegang.

Latinsk navn Pneumon = lunge (latin), anthos = blomst (latin). Kommer av plantens medisinske egenskaper.
Familie Gentianaceae - søterotfamilien
Karakteristika Flerårig. Grov rot. Ingen bladrosett. Mange linjeformete stengelblad med nedbøyde kanter. En eller et par toppstilte, store blomster. Begerfliker lange og spisse. Blå krone.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Våt beitemark, lynghei og myr, mest på basefattig grunn. Sørlig.