Home

Klourt

  Lycopus europaeus
Gypsywort
Sværtevæld
Strandklo
Rantayrtti
Foto Kristin Vigander Sverige Mariestad juli 2013 Foto Kristin Vigander TE Bjørkøya Langesund
juli 2004
Foto Kristin Vigander TE Bjørkøya Langesund
juli 2004
   
Latinsk navn
Familie Leppeblomstfamilien
Karakteristika Flerårig urt med lange, underjordiske utløpere. Blad korsvis motsatte, lansettformete, dypt og grovt tannete, 3-8 cm lange. Hvite blomster, sitter kransaktig i de øvre bladhjørnene. Kronen 4-6 mm lang, beger med 5 stive, langspisse tenner.
Størrelse 20-70 cm.
Andre som ligner
Utbredelse Østlandet nord til Sør-Aurdal, kyststrøk til Frosta i Nord-Trøndelag.
Foto Kristin Vigander AK Holmen Asker juli 2008 Foto Kristin Vigander VF Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Mariestad juli 2013
   
Foto Kristin Vigander Råbjerg Mile Danmark aug 2019