Home

Klovasshår

Callitriche hamulata
Hook-tipped water-starwort
 
Fra Islands flora (Hørdur Kristinsson)    
 
Latinsk navn
Familie Callitrichaceae - Vasshårfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner