Home

Knappsiv

  Juncus conglomeratus
Compact rush
Foto Kristin Vigander Vestfold august 2004 Foto Kristin Vigander Vestfold august 2004 Foto Kristin Vigander Vestfold august 2004

Latinsk navn
Familie Juncaceae - Sivfamilien
Karakteristika Flerårig. Store, tette tuer. Slirer lysebrune. Strå med 10-30 lave, litt rue ribber oppunder blomsterstanden. Blomsterstand oftest tett kuleformet med gulbrune eller rødbrune blomster, 2-4 mm lange. Støtteblad avflatet ned mot blomsterstanden.
Størrelse 40-90 cm
Andre som ligner Lyssiv
Utbredelse Fuktig beitemark, eng og grøfter, skrotemark.
  Foto Kristin Vigander Nalum juni 2008 Foto Kristin Vigander