Home

Knappsiv

  Juncus conglomeratus
Compact rush
Foto Kristin Vigander Vestfold august 2004 Foto Kristin Vigander Vestfold august 2004 Foto Kristin Vigander Vestfold august 2004

Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Juncaceae - Sivfamilien
Karakteristika Flerårig. Store, tette tuer. Slirer lysebrune. Strå med 10-30 lave, litt rue ribber oppunder blomsterstanden. Blomsterstand oftest tett kuleformet med gulbrune eller rødbrune blomster, 2-4 mm lange. Støtteblad avflatet ned mot blomsterstanden.
Størrelse 40-90 cm
Andre som ligner Lyssiv
Utbredelse Fuktig beitemark, eng og grøfter, skrotemark.
  Foto Kristin Vigander Nalum juni 2008 Foto Kristin Vigander