Home

Knerot

  Goodyera repens
Creeping lady's-tresses
Knärot
Knærod
Yövilkka
Foto Kristin Vigander Hole, Ringerike aug 04 Foto Kristin Vigander Hole, Ringerike aug 04 Foto Kristin Vigander Hole, Ringerike aug 04
 

Knerot er rødlistet som nær truet (NT) 2022

Latinsk navn John Goodyer var en engelsk botaniker som levde omkring 1600. repens = krypende
Familie

orkidefamilien

Karakteristika

Grunt krypende greinete jordstengel som danner matter av overvintrende bladrosetter. Grunnbladrosett med 3-6 blad, 2-3 cm lange, med lyse grove nettnerver. Blomsterstand 3-7 cm lang, fint håret. Blomstrer sparsomt enkelte år.

Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse
 
Foto Kristin Vigander Salten juli 2006   Foto Kristin Vigander ØF Råde juni 2014
 
   
Foto Kristin Vigander TR Signaldalen juli 2015