Home

Knoppsmåarve

  Sagina nodosa
Knotted pearlwort
Knutarv
Knude-Firling
Nyylähaarikko
Hnuskakrækill
Foto Kristin Vigander Bjørkøya, Langesund juli 2004 Foto Kristin Vigander Sverige Sundsvall august 2012 Foto Kristin Vigander Soppekilen august 2006
  Den virtuelle flora
Latinsk navn sagina = fetning (av kreaturer) nodosa = knutet
Familie Nellikfamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel oppreist, fågreinet, snau (uten hår), eller litt kjertelhåret øverst. Stengelblad avtar i størrelse oppover. ofte med yngleknopper i bladhjørnene. Blomster me 5 kronblad, 6-12 mm lange. Begerblad 2-4 mm lange, butte. 10 støvbærere.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Ganske vanlig på åpen, fuktig, næringsrik sand eller torv.
 
Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander, Røsvik Sørfold juli 2007 Foto Norman Hagen Lom aug 2004
 
 
Foto Kristin Vigander Bjørkøya, Langesund juli 2004 Foto Kristin Vigander TR Skibotn juli 2015