Home

Knoppnellik

Petrorhagia prolifera
Proliferous pink
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009

Knoppnellik finnes ikke i Norge

Latinsk navn  
Familie Nellikfamilien
Karakteristika 1-årig, snau, uten eller med få grener. Blad linjeformete, spisse. Blomster i tett, hodelignende samling som er dekket av hinneaktige høyblad. Springer ut med en blomst om gangen. Beger 10-12 mm langt, litt lengre enn de rosa kronbladene som har avsmalende grunn. Kapsel eggrund
Størrelse 15-50 cm
Utbredelse Sjelden på tørr, varm, kalkrik sand- grus eller blokkmark. Alvar, skrenter, grustak, veikanter.