Home

Knottblom

  Malaxis monophyllos

Enbladet Hjertelæbe
Knottblomster
Sääskenvalkku
Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 2006 Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 2006
Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 2006
 

Knottblom er rødlistet som sterkt truet (EN) 2022

Latinsk navn  
Familie  
Karakteristika

Ett blad, 4-5 cm langt, mangenervet. Mange små gulgrønne blomster i smal, aksformet klase. Leppe spiss, snur opp, jevnlang med de andre blomsterbladene og vortete nær spissen.

Størrelse 10-25 cm
Andre som ligner Myggblom, men denne er mindre med flere blad som vanligvis bare er centimeter lange ved stilkens basis. Og blomsterleppene er kortere enn de omgivende kalkbladene.
Utbredelse Sumpskog, rikmyr og kilde, på baserik grunn. Sørøstlig. Sjelden på Østlandet fra Hvaler og Holmestrand og nord til Stor-Elvdal og Søndre Land. Til 550 moh i Dovre. Er gått tilbake på grunn av myrgrøfting på storparten av lokalitetene.
 
 
Foto Kristin Vigander Holmestrand juli 2006 Foto Kristin Vigander Sverige Åsabackarna juli 2013