Home

Kornstarr

  Carex panicea
Carnation Sedge
Hirsstarr
Hirse-Star
Hirssisara
Belgjastör
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 05 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 05 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 05
   
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Matter med krypende jordstengler, mørkt grågrønne slirer. Blad foldet med trekantet bladspiss, blågrønne med pappillar på undersiden, 2-5 mm brede, og oftest kortere enn strået. Stråblad med lite oppblåste slirer og lange plater. Strå stive og slette. Akssamling av ett smalt, mørkebrunt og langskaftet hannaks, og 1-3 godt skilte, grisne hunnaks, 10-20 mm lange, ofte kortskaftet. Støtteblad med kort, ikke oppblåst slire og lang bladplate, det nederste ofte lengre enn akset. Dekkskjell brune med smal hinnekant og smal, lys nerve, med papiller. Fruktgjemme 3-4.5 mm langt, blågrønt eller tilslutt nesten svart, tett papilløst, eggformet og med et kort og skjevt påsatt, tvert avsluttet nebb.

Blågrønne blad der renneformen stopper en cm eller to før bladspissen, slik at ytterste del av bladet har trekanta tverrsnitt. (Trond Magne Storstad)

Størrelse 20-50 cm
Andre som ligner  
Utbredelse og voksested Åpen skog, fuktig eng og beitemark, kysthei og myr. Vanlig i det meste av landet, mindre vanlig i Finnmark. Til 1340 m.o.h. i Ullensvang og Vinje.
 
Foto Kristin Vigander Steigen juli 06 Foto Kristin Vigander Stavnes juni 2007 Foto Kristin Vigander Skibotn august 2015