Home

Stri kråkefot

Lycopodium annotinum ssp.annotinum
Interrupted Clubmoss
Foto Kristin Vigander juni 2007 Foto Kristin Vigander juni 2007 Foto Jan Ole Olsen
Mer informasjon i Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Kråkefotfamilien
Karakteristika Lange, krypende overjordsstengler og opprette grener (ikke jevnt gaffelgrenet). Blad skruestilte, linjeformet til smalt lansettformet. Stive blad uten tydelig hårspiss. Sporofyll sitter i en klart avgrenset, aksformet strobilus. (Enkeltvis i enden av skuddene, uten tydelig skaft). (Kilde Lid-Lid)
Størrelse 5-25 cm
Utbredelse Vanlig i hele landet til rett over skoggrensen
Andre som ligner Myk kråkefot