Home

Kranskonvall

Polygonatum verticillatum
Whorled Solomon's-seal
Foto Kristin Vigander Bø juli 2005 Foto Kristin Vigander Bø juli 2005 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006
 
Latinsk navn
Familie

Karakteristika

Stengel rund, ofte rødflekket. Blad smale og spisse, 3-8 i hver krans. Blomster ofte to og to sammen i bladhjørnene. Bære mørkerøde.

Størrelse 40-100 cm
Andre som ligner

Kranskonvall kan knappast forveksles med andre arter. De andre arterne i konvallslekten (Polygonatum) har ganske brede ovale blad och blåsvarte bær.
Storkonvall , Kantkonvall

Utbredelse
  Foto Kristin Vigander Lindeberg juni 2013 Foto Kristin Vigander Lindeberg juni 2013
   
Foto Kristin Vigander Spirodden juni 2019